Op zaterdag 19 november 2022 houdt de Kerngroep Bezinning GKv, zo de Here wil, een studie- en ontmoetingsdag:

Op 24 september jl. hebben we ons in Amersfoort gericht op welke andere manier van omgaan met de Bijbel gebruikt wordt in een belangrijk synoderapport (Elkaar van harte dienen). En dat die manier de synode van Goes ertoe heeft gebracht om geen van de ingediende revisieverzoeken te honoreren, maar een aangepaste argumentatie te leggen onder de eerder genomen besluiten.

Op Urk zullen we ons voornamelijk bezighouden met de nieuwe (concept-) Kerkorde van de fusiekerk die op 1 mei 2023 zal ontstaan uit de GKv en de NGK. Het zal duidelijk worden dat het in deze nieuwe kerkorde niet zomaar gaat om een modernisering, maar om een principiële koersverandering. Door een minder strakke binding aan de belijdenis en door het accent op de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk krijgt deze andere omgang met de Bijbel gemakkelijk meer kerkelijk ruimte.

Programma

‘s Morgens: De nieuwe Kerkorde van de fusiekerk GKv – NGK
Ds. Jan Wesseling: Kerkorde tegen het Licht
Dr. Bart van Egmond: De vrijheid van Christus’ gemeente. Binding aan de gereformeerde belijdenis in de fusiekerk
Mr. dr. Pieter Pel: KO 2023 OK?

’s Middags: Presentatie Kerngroep Bezinning GKv
Waar staan we voor?
Welke perspectieven zien we?
Publicatie ‘Het Woord in geding’

Tijd: 9.45 uur (v.a. 9.00 uur koffie) tot 15.00 uur
Locatie: Rehobothkerk, Nagel 32, Urk
Lunch: voor kostprijs (denk om aanmelding)
Aanmelden (noodzakelijk): info@bezinninggkv.nl

Kerngroep Bezinning GKv