In deze rubriek worden recensies en besprekingen geplaatst, om u te attenderen op gereformeerd commentaar bij uitlatingen in boeken, bladen en artikelen op websites.


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 • Recensies van dr. B. Zuiddam en dr. A.A.A. Prosman.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een recensie door ds. Rob Visser. (Uit het juli/augustusnummer van Nader Bekeken 2022.)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  • Een verwijzing naar een korte recensie van dit boek, geschreven door D.J. Bolt, te lezen op de site van eeninwaarheid.info

Waar is God in de crisis? En waar ben ik?

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door Anne van der Sloot. (Uit het oktobernummer van Nader Bekeken 2020.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door D.J. Bolt. (Ook recent verschenen in het familieblad De Bazuin van De Gereformeerde Kerken (hersteld.))

 

 

 

 

 

 

 

  • In het decembernummer van Nader Bekeken staat een artikel van Anne van der Sloot waarin hij een recensie schrijft over het boek Oer. U kunt deze hier lezen.
  • Ook een bespreking van dit boek door D. J. Bolt. (Ook verschenen op de site Eén in waarheid.)

   

   

   

   

   

   

   

  • Hiervan een bespreking door Ds. J. R. Visser in ‘Weerklank’.

   

   

   

   

   

   

   

  • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in ‘Weerklank’.

   

   

   

   

   

   

   

  • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in Weerklank.

   

   

   

   

   

   

   

  • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in ‘Weerklank’.

   

   

   

   

   

   

   

  • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in ‘Weerklank’.

  • Ds. Rob Visser maakt op zijn website evangeliebelijden.nl een aantal kritische opmerkingen bij het boek van Reinier Sonneveld ‘Het vergeten evangelie’. Dit onder de titel ‘Nog bekering nodig?’  Het artikel is ook verschenen in Weerklank van januari 2019, en u kunt het hier lezen op onze site.
   Visser vat een hoofdlijn van dit boek samen: ‘De grote ontdekking van dit vergeten evangelie zou zijn dat Christus Koning, Overwinnaar geworden is. De manier waarop Christus Koning geworden is, zou niet zijn door het dragen van de schuld en zeker niet door het betalen van de schuld in de plaats van de gelovigen.’
   Visser legt daar de vinger bij: ‘Let er op dat Sonneveld afscheid neemt van de diep Bijbelse waarheid dat Christus in onze plaats de straf gedragen heeft die wij verdiend hebben.’
   Visser wijst in zijn artikel op allerlei gevolgen van deze hoofdlijn en andere tendensen van dit boek. Hij eindigt met de conclusie dat de ernst van de bekering verdwijnt.

         

  • In de Gereformeerde kerkbode Groningen-Friesland-Drenthe van 21 juli 2018, schreef Ir. F. Pansier: Vult Niemeijer een lacune?. Dit n.a.v. P. Niemeijer’s boekje ‘Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk’.
   Een belangrijk onderdeel van deze kritische beoordeling gaat over de hermeneutiek die ds. Niemeijer in dit boekje hanteert. 

   De auteur heeft grote belangstelling voor theologie en leverde eerder bijdragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Radix.
  • Op de website ‘Bezinning man, vrouw en ambt’ staat sinds 4 januari een notitie van Frans Pansier n.a.v. het boekje van P. Niemeijer  ‘Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk’. Kunnen we Niemeijer volgen? Een studie naar zijn methode.