De regie bij een fusie

Ds. J. Wesseling schrijft in Nader Bekeken over het proces rond de fusie van NGK en GKV tot NeGK.
Zijn artikel bestaat uit drie delen. Hij uit kritiek:
-op de kerkorde
-op het eigenmachtig handelen van de Regiegroep
-op een misplaatst machtswoord van een predikant in het blad Onderweg die druk uitoefent om mee te gaan in de fusiekerk

Dit artikel staat op pagina 366-374 van het novembernummer 2022 van Nader Bekeken.