Hoe moet je als christen omgaan met moderne media? Een aantal handreikingen.

Onderling gesprek
Wat heel belangrijk is, dat is het onderlinge gesprek. Met je vrienden. Binnen je gezin. Binnen de kerk. Wat gebeurt er op het internet? Wat zie je, welk nieuws lees je? Wat vind je van de dingen die je leest? Dat is een stuk meningsvorming.

Ontmoeting
In de virtuele wereld is het lastig om een echte diepgaand gesprek te hebben. Want je kan niet rustig de tijd nemen voor elkaar, vaak doe je ook andere dingen tijdens de email of tijdens het gesprek. Daarnaast heb je beperkt contact met elkaar: via letters, of via een camera. Maar niet echt, real-life.

De christelijke gemeente is geroepen tot één lichaam (Kol. 3:15). Dat betekent onder andere dat je als gemeente contact houdt met elkaar. Diepgaand doorspreekt en doordenkt over wat je ziet, vindt, gelooft. Oppervlakkig contact is er en dat heeft zijn functie. Je hebt niet altijd diepgaande gesprekken. Dat kan niet en hoeft niet. Maar we moeten er wel voor zorgen dat die diepgang er is. Het mag niet altijd oppervlakkig en vlot zijn. Hoeveel tijd en energie investeer jij in goede contacten en vriendschappen?

Een ander aspect is het zoeken naar een liefdesrelatie via het internet. Via Facebook, of zogenaamde datingssites zijn daar legio mogelijkheden voor. Toch zijn daar vraagtekens bij te zetten. Hoe kijk je aan tegen verkering met iemand die niet lid is van Christus´ kerk? Jouw liefde tot Christus en zijn lichaam, hoe verhoudt dat zich tot je zoektocht naar een eventuele toekomstige man of vrouw? Hoezeer het verlangen naar een relatie er ook mag zijn, toch kan deze manier van zoeken van een relatie gevaarlijk zijn.

Openheid
De openheid, zoals dat vaak zichtbaar is op internet, heeft vaak het karakter van revolutie. Mensen die de overheid of andere gezagsdragers niet vertrouwen en daarom het recht in eigen handen nemen. De Heere heeft juist ieder mens zijn eigen plek gegeven en een eigen verantwoordelijkheid. De overheid hebben wij als dienares van God te eren, ook al denkt Wikileaks daar anders over. En de kerkelijke vergaderingen en afspraken hebben we te respecteren, ook als jouw dat niet goed uitkomt. Het is niet goed om alles maar te publiceren en te communiceren. Dat is revolutie, het eigen recht in de handen nemen. Vernieuwing van onze gezamenlijke omgang met moderne media is noodzakelijk, om weerstand te bieden tegen de verleidingen die hierin op ons afkomen.

Schaamteloosheid
Er is veel te vinden op internet. Ook veel slechte dingen, slechte beelden en video’s. Hoe bescherm jij jezelf of jouw gezin tegen die verkeerde dingen? De oude mens en de verkeerde verlangens leven in ons hart. Een gefilterde internetaansluiting of een internetfilter op de computer en mobiele telefoon kan hier een goede dienst bewijzen. Het beschermt je tegen roddel, achterklap, erotiek, porno, geweld en gevloek.
Ook kan het helpen om een computer in de huiskamer te zetten. Dan kan je meeleven en meekijken met elkaar. Niet uit nieuwsgierigheid of bemoeizucht, je hoeft niet ieder moment over elkaars schouder mee te kijken. Maar je bent wel bij elkaar in de buurt en bij problemen kun je elkaar gemakkelijk te hulp schieten.

Dit zijn twee hulpmiddelen en er zijn er wel meer te verzinnen. Het zijn geen tovermiddelen, die overal tegen beschermen. Want niet alleen thuis of op onze eigen mobiele telefoon is internet. En als je kwaad wilt, dan kan je overal wel terecht. Daarom is de opdracht van Paulus ook de meest belangrijke: doodt de leden die op aarde zijn. Dat oprechte voornemen komt eerst. Deze twee hulpmiddelen kunnen ons daarbij misschien helpen.

Tijdsbesteding
Als laatste noem ik de tijdsbesteding. Om goed en verantwoord je tijd te besteden, is het noodzakelijk dat je beoordeeld welke waarde de moderne media heeft. Dat je beoordeelt wat het waard is om via sociale media actief te zijn. Kijk eerlijk naar wat het oplevert. Als je daar niet bewust mee bezig bent, dan maken Facebook en de sociale media gebruik van jou, in plaats van dat jij van hen gebruik maakt. Dan hebben zij het over je te zeggen. Zij zullen niet tegen jou zeggen: “meneer of mevrouw, u maakt teveel tijd gebruik van mij. Kan het niet wat minder?” Nee, zij moedigen je juist aan: “Zie dit, kijk hier, lees dat. Weet u dit nog niet? Lees dan verder hier…!” Zeg daarom eens tegen jezelf of tegen elkaar: “kan het ook een uurtje minder zijn?”

 

Dit artikel is een gereviseerde versie van een eerder geplaatst in de Bazuin.
Gepubliceerd door C. Koster op 08/08/2018 – met toestemming overgenomen van zijn website.