Bij het lezen en verstaan van de Bijbel speelt het begrip hermeneutiek een belangrijke rol. De Bijbel is het woord van God en daarin laat Hij ons Zijn wil voor ons leven kennen. Hoe we dat als gelovigen doen wordt beschreven door de hermeneutiek.

De hermeneutiek is de wetenschap die rekenschap aflegt van de exegese. Dat betekent dat zij de regels opstelt voor het juist uitleggen van de Bijbel. Deze regels voor de uitleg of exegese worden niet op basis van algemene wetenschappelijke inzichten gemaakt, zoals de psychologie of de filosofie, maar worden door de Schrift zelf aangereikt.

Hiermee blijkt dat de basisprincipes van hermeneutiek een onderdeel zijn van het geloof van de kerk.


Leeswijzer hermeneutiek


Irenaeus van Lyon en het gezag van de Bijbel – een lezing door dr. B. van Egmond


Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament – ds. L. Heres


Met de Bijbel in goed gezelschap – Prof. dr.  J. van Bruggen


De houdbaarheid van de Bijbel – Prof. dr.  J. van Bruggen