Sprookjesboek

De genderideologie krijgt ook steun van en promotie door sommige kerken en theologen.
René Erwich (hoogleraar praktische theologie) en Almatine Leene (GKv-predikant) schreven het boek ‘Vuur dat nooit dooft. Gender, seksualiteit & theologie’.

In de zeer kritische recensie van dit boek die dr. B. Zuiddam schreef in Nader Bekeken van september 2022 wordt duidelijk dat beide theologen zich door deze ideologie laten leiden. Hij laat zien dat de auteurs op allerlei plaatsen de Bijbel tegenspreken vanuit hun vooropgezette genderideologisch totstandgekomen meningen. Hij noemt een aantal voorbeelden. Ook de kerkgeschiedenis wordt door beide theologen in hun frame gezet. Zuiddam ontmaskert een aantal van de voorbeelden die deze theologen noemen.

Zuiddam eindigt als volgt: Wie serieus beweert dat de Kerk zelfcastratie wenselijk achtte, prostitutie noodzakelijk vond om geen zaad te verspillen, en vrouwen beschouwde als mislukte mannen die via seksuele onthouding konden uitstijgen tot een derde gender – doet niet aan wetenschap, maar schrijft een sprookjesboek. Maar is een vals beroep op de Bijbel niet veel ernstiger dan een vals beroep op de geschiedenis?

De recensie is hier te lezen.


Als geslacht niet meer telt

Een andere recensie van dit boek, geschreven door dr. A.A.A. Prosman is te lezen op de site van bijbels beraad, overgenomen uit De Waarheidsvriend van de Gereformeerde Bond.