Hier wordt aandacht besteed aan veranderingen in het denken over bijvoorbeeld de hermeneutiek, de verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in kerken, de prediking, etc. Het zijn voorbeelden van veranderingen waardoor gereformeerden, die tot voor aan aantal jaren geleden of tot heel recent nog kerkelijk één waren, elkaar kwijtraken. Kerkleden nemen afscheid van hun aloude GKv, of ze scheiden zich met een groep af, er worden ‘nieuwe’ gereformeerde kerken gevormd. Op dit vlak is er allerlei dynamiek.


Leeswijzer geestelijke en kerkelijke ontwikkelingen


De GS van De Gereformeerde Kerken (hersteld) heeft op 20 januari 2024 besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus. Dit houdt in het erkennen van elkaars ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels voor elkaars dienaren van het Woord en het aanvaarden van elkaars attestaties.
Onderdeel van het besluit is ook de uitspraak ‘dat wij hierdoor kerkelijk één zijn en besluit om dit zichtbaar te maken voor elkaar en de buitenwereld door met elkaar zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synodevergadering te beleggen, die tot taak heeft om de vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven.’

Het hele persbericht hierover kunt u hier lezen.


GKN-synode erkent DGK als ware kerken en wil op weg naar kerkelijke eenheid

De GS van de Gereformeerde Kerken Nederland heeft op 2 december 2023 besloten De Gereformeerde Kerken (hersteld) te erkennen als ware kerken van Christus. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels en het aanvaarden van attestaties.

De GS heeft besloten dat de kerkverbanden GKN en DGK, na en mét de wederzijdse erkenning van de kerken als ware kerken van Christus, in staat van vereniging zijn en het proces daartoe in gang gezet moet worden. In overleg met DGK willen de GKN werken aan het samen doen smelten van beide kerkverbanden.

Het PERSBERICHT van de Gereformeerde Kerken Nederland.


Voorstellen tot kerkelijke eenheid GKN en DGK

De deputaatschappen van GKN en DGK hebben de afgelopen tijd verder gewerkt aan voorstellen om tot kerkelijke eenheid te komen. In hun rapport van 20 september 2021 stellen zij voor dat de synoden van beide kerkverbanden:
1. Uitspreken elkaar te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten.
2. Besluiten dat deze erkenning inhoudt elkaars ambten en ambtsdragers te erkennen, de kansels open te stellen voor elkaars dienaren van het Woord en elkaars attestaties te aanvaarden.
3. Te besluiten om, zodra wederzijdse erkenning van DGK en GKN als ware kerken heeft plaatsgevonden, in onderling overleg zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synode te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden tot stand te brengen.

Het rapport is hier te lezen.