GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN EEN GRENZELOZE SAMENLEVING
 
In 2006 bracht Al Gore, ex-vicepresident van Amerika, een documentaire uit met de titel: An Inconvenient Truth. In deze film vraagt hij op indringende wijze aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Gevolgen die de hele wereldbevolking raken.
 
GEESTELIJKE KLIMAATVERANDERING
Hier moest ik aan denken toen ik een titel zocht voor dit artikel. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan is volgens Gore een ongemakkelijke waarheid. Een waarheid waar we eigenlijk niet onderuit kunnen, maar waar we liever de ogen voor sluiten. In dit artikel gaan we niet in op atmosferische klimaatverandering, maar op geestelijke klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Want ook dat is voor velen een ongemakkelijke waarheid, die ze niet willen aanvaarden.
 
VERLICHTING
Sinds de Verlichting is m.n. in de westerse wereld de invloed van de kerk en van Gods Woord langzaam maar zeker gemarginaliseerd. Niet-christelijke stromingen als humanisme, liberalisme en socialisme, eisten ruimte op en versloegen hun duizenden. In de periode vanaf de Verlichting werden ook allerlei revolutionaire theorieën ontwikkeld, voortbordurend op de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren in werkelijkheid de opmaat voor een sociale chaos en nieuwe slavernij.
 
PERVERSE IDEEËN
Filosofen en psychologen van naam zoals Rousseau, Nietzsche, Freud, Reichen Kinsey, hebben met hun werken de basis gelegd voor een nieuwe revolutie: de seksuele revolutie. De soms ronduit perverse ideeën uit de 19e eeuw werden in de 20e eeuw verder uitgewerkt. Het was afkeer van God en Zijn geboden die hen dreef. De mens moest niet alleen vrij zijn in z’n denken, maar ook in z’n doen. Opvallend is dat deze intellectuelen zich vooral focusten op de seksuele moraal. De meesten van hen waren zelf op dat vlak behoorlijk getroebleerd, wellicht heeft dat meegespeeld. Zij zagen het in elk geval als hun missie om de wereld te bevrijden van het juk van de joods-christelijk gedomineerde cultuur en normen.
 
AANVAL
De sleutel daarvoor lag bij de aanval op de christelijke zeden, door seksualisering van de maatschappij en het aanwakkeren van de begeerte. De mens moest gaan geloven dat de ongebreidelde bevrediging van zijn verlangens pas echte vrijheid was. Voldoe aan je seksuele verlangens en je zult de hemel op aarde hebben. En vrouwen zijn baas in eigen buik, vrij baan voor anticonceptie en abortus. Geen God en geen meester, we herkennen de leus van de Franse Revolutie er in. Tegenwoordig is deze leus subtiel verpakt in het woord ‘betutteling’. Wat de massa echter niet in de gaten had, was dat deze nieuwe vrijheid zou leiden naar nieuwe slavernij. En dat hierachter een bewuste strategie zat. Psychologische vindingen (psychotherapie, gedragstherapie, manipulatie, etc.) werden gebruikt om de mensen zover te brengen, dat ze massaal gingen geloven dat seks voor en buiten het huwelijk gewoon is. En dat geen enkele vorm van seks taboe is. Massamedia hebben ons geleerd dat bloot ‘natuurlijk’ is, inmiddels is er vrijwel geen film meer waarin geen seksscènes voorkomen. En nu willen reclamespots ons doen geloven dat alle mogelijke relatievormen en gezinssamenstellingen normaal zijn.
 
FLIRTEN
Ook de mode doet mee, de kledingindustrie moedigt vrouwen aan om hun vormen te benadrukken. Rolmodellen moeten laten zien wat er van moderne meisjes en vrouwen verwacht wordt. Als je niet ‘sexy’ bent hoor je er niet bij. Zo zijn we aanbeland in een maatschappij, waarin het leven draait om genot, waar seks een consumptieartikel is en vreemdgaan openlijk mag worden aangeprezen. Flirten is spannend, het vervolg bevrijdend. Overspelwebsite ‘Second Love’ plaatst echter wel een disclaimer: ze aanvaarden “geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website”.
 
EMANCIPATIE
Maar de schade door de seksualisering van de samenleving is enorm. Wie dat nu nog steeds durft te ontkennen, die wíl de ongemakkelijke waarheid niet aanvaarden. Zo heeft vrouwenemancipatie ertoe geleid dat het willen krijgen van kinderen geen vanzelfsprekendheid meer is. Het gemiddeld kindertal per vrouw ligt momenteel rond 1,6. Dat is veel te laag voor een gezonde demografische opbouw. De ouderenzorg kampt nu al met tekorten, dit probleem wordt alleen maar groter. Het aantal stabiele gezinshuishoudens daalt, echtscheiding is zo geregeld. Resultaat: steeds meer eenoudergezinnen wat weer bijdraagt aan de toename van het aantal huishoudens. Dit helpt niet in een situatie van woningnood. Met de hoge instroom van vluchtelingen ligt onvrede op de loer. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor de kinderen die opgroeien in gebroken gezinnen en allerlei samengestelde gezinnen. De jeugdzorg is al jaren overbelast, zou het er iets mee te maken kunnen hebben?
 
OLIFANT
Dat zijn zo wat gevolgen waar de politiek tegenwoordig de handen vol aan heeft. Maar de olifant in de kamer is nog niet benoemd: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is aan de orde van de dag, de schandalen blijven komen: vele Me Too verhalen, wangedrag bij The Voice, bij Ajax, bij omroepen. Het probleem is zo groot dat er een regeringscommissaris voor is aangesteld, voormalig SER-voorzitter Mariette Hamer. Zij constateerde dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een structureel probleem is, dat niet alleen leidt tot grote schade voor slachtoffers, maar ook tot “torenhoge economische en maatschappelijke meerkosten”. Volgens Hamer kunnen we niet langer spreken van incidenten. Iedereen komt ermee in aanraking en het gebeurt overal. Dat komt volgens haar voort uit de manier waar op de samenleving is ingericht en hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. “Het is onderdeel van onze cultuur.”
 
CONSENT
De missie van de verlichte intellectuelen is dus geslaagd. De Bijbelse normen zijn uit de westerse cultuur verdwenen, normloosheid is ervoor in de plaats gekomen. Jarenlange promotie van vrije seks heeft z’n uitwerking niet gemist, seksverslaving staat inmiddels in de top 3 van verslavingen. Het ideaal van ‘allesmoet kunnen’, van onbegrensde vrijheid leidt tot grenzeloos gedrag, overigens niet alleen op seksueel gebied. Maar de schadelijke gevolgen van déze klimaatverandering leiden niet tot radicale maatregelen. Je zou toch verwachten dat er ‘geestelijke klimaattoppen’ worden gehouden, waar bv. wordt besloten tot een forse reductie van de pornografie-uitstoot. Mw. Hamer wil wel besprekingen, maar dan aan de keuken-, de stam- en de vergadertafel. Om een cultuurverandering op gang te brengen, over hoe we met elkaar willen omgaan en elkaar hierop durven aan te spreken. Volgens ‘expertisecentrum seksualiteit’ Rutgers moet seksuele vorming beter en is consent (wederzijdse instemming) de sleutel. Daarom moet seksuele voorlichting inclusief ‘wensen en grenzen’ al van jongs af aan gegeven worden. Dat vindt ook Maaike Meijer, em. hoogleraar genderstudies (Maastricht University): “Meiden en jongens hoeven geen lesje biologie meer. Ze moeten vooral met elkaar in gesprek over wat ze fijn vinden en wat niet. Als ze zó met elkaar kunnen praten, dan is de seksuele revolutie af.”
 
NIET IMMUUN
Deze revolutie is dus nog niet af. Alles moet nog steeds kunnen, alleen we moeten het wat beter regelen. De ongemakkelijke waarheid dat dit alles desastreuze gevolgen heeft, mag echter niet worden gehoord. Mochten er toch al te prominente stemmen (al dan niet christelijk) opstaan met deze boodschap dan worden ze ‘gecanceld’, buitengesloten. De aanvoerders van deze revolutie, satan en zijn engelen, hebben Gods heilzame geboden neergezet als een dwangbuis die mensen zou beperken in hun zelfontplooiing. Maar het afwerpen van Gods geboden brengt juist ellende en chaos, en daar is het satan om te doen. We kunnen nog veel meer verwachten want hij is niet tevreden met half werk. Valse profeten zullen ijverig doorgaan met het verspreiden van hun evangelie van de vrijheid. Dat is ook de waarschuwing voor ons: het houdt niet op! En het is de gestage drup die de steen uitholt. Wij zijn hier niet immuun voor, wij kunnen dan ook niet beducht genoeg zijn voor de verwoestende doorwerking die seksualisering heeft.
 

Auteur | J. Wieringa

De Bazuin jaargang 17 nr. 07 | pagina 10-13