Goed onderscheiden rond  ‘kinderen aan het avondmaal’

De praktijk om kinderen aan de viering van het avondmaal toe te laten komt in de GKv aarzelend op gang. Bij de NGK bestaat deze praktijk op iets grotere schaal. Welke rol speelt dit op weg naar de fusiekerk van GKv en NGK? Ds. J. Wesseling gaat in Nader Bekeken van december 2021 o.a. op die vraag in. Hij signaleert dat er weinig feeling is voor onderliggende vragen en probleemstellingen. De bezinning rond kinderen aan tafel is volgens hem vrijwel altijd te smal, te oppervlakkig en ondoordacht. Zelf levert hij een stuk inhoudelijke bezinning. Zo merkt hij op dat de plek van kinderen bij Pascha en Avondmaal alleen al hierom niet gelijk zijn omdat Pascha een gezinsmaaltijd was en het avondmaal een gemeentemaaltijd is. Hij vraagt ook aandacht voor de gelovige aanvaarding van Gods beloften in het verbond en voor de wedergeboorte. Zijn artikel is zeer de moeite waard om te betrekken in besprekingen over dit onderwerp. Het hele artikel kunt u lezen op pagina 418-422.