Gezamenlijke ambtsdragersconferentie GKN en DGK over kerk en ambt

Op 2 oktober 2021 hielden ambtsdragers uit GKN en DGK samen een conferentie over kerk en ambt.
Er werden drie toespraken gehouden:

  • Kerk en ambt in het licht van Christus door dr. J.W. Maris, (CGK)
  • Ambtsdragers en gemeenteleden door H.G. Gunnink, (DGK)
  • Kerk en ambt tot zegen voor de wereld door H. Drost, (GKN)

De teksten zijn in een katern van Weerklank opgenomen, deze zijn hier te lezen.


Preek, ouderling en gemeente – Prof. Dr. J. van Bruggen