Andreas Jongeneel
Bezinning GKv
Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Bijbels Beraad M/V
Bijbelse toerusting
Bijbelstudies Nieuwe Testament, Jakob van Bruggen en dr. H.R. van der Kamp
Dominee online, ds. René van der Wolf
De Bazuin, Gereformeerd familieblad
Eén in waarheid
Evangeliebelijden, ds. Rob Visser
Evangelie voor elke dag, ds. Rob Visser
Gereformeerd leven in Nederland, B. de Roos
Gerrit Veldman
Kerkplein, Johan van Veen
Logos Instituut
Orthodox Gereformeerd
Dr. P. de Vries – artikelen en opinie
Studiegroep Midden Nederland
Van Bruggen preken, prof. dr. Jakob van Bruggen
Weerklank, een gereformeerd maandblad
Weet magazine, een populair-wetenschappelijk tijdschrift
Woord en wereld