Lezing mevrouw I. Slump – Schoonhoven


Genderdiversiteit  of man en vrouw?

Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mensen, zegt de Bijbel.
En: ‘zo komt het dat een man zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.’
Twee geslachten dus, verschillend en elkaar aanvullend.

Deze tweedeling was altijd min of meer vanzelfsprekend.
Maar steeds vaker wordt sekse beschouwd als een continuüm, met man en vrouw als de uitersten, en daartussen allerlei variaties die allerlei soorten relaties kunnen aangaan.
Nieuwe termen duiken op, zoals genderdiversiteit, seksuele diversiteit, en de afkorting LGBTQI.

Wat wordt er bedoeld met al die termen? Wat zit er achter deze ingrijpende veranderingen? Een nieuwe ideologie? Reële nood?
Hoe moeten we hiermee omgaan? Kerken en christenen botsen onderling. Welke weg wijst God in zijn Woord?

Ida Slump – Schoonhoven
(o.a. lid van de Werkgroep MVEA en eindredacteur van Nader Bekeken)


De video van deze lezing: