Lezing ds. R.Th. Pos


Bidden in de eindtijd

Met de tweede bede van het Onze Vader, “Uw koninkrijk kome”, roepen we hemelse hulp in om als christenen en als kerk staande te blijven in een (post)moderne tijd, waar politieke correctheid de norm stelt en leugen de waarheid verkracht.

In deze lezing wil ds. Pos, via een globale tekening van onze tijd, proberen te ontdekken hoe de strategie van de satan zich ontwikkelt. En hoe wij in opdracht van de Heer van hemel en aarde ons gebed in stelling kunnen brengen, als een doeltreffend wapen in de strijd, om zijn koningschap zichtbaar te maken en zijn rijk te doen komen.


De video van deze lezing:

De volledige tekst van deze lezing.