Lezing dr. B. van Egmond


De betekenis van onze geloofsbelijdenissen

Gereformeerde kerken hebben altijd sterke waarde gehecht aan hun geloofsbelijdenissen. Dit om de eenheid van het geloof uit te drukken en te bevorderen; ook om zich te verantwoorden voor de inhoud van het geloof en om die inhoud aan de jeugd te onderwijzen. In onze tijd, die sterk gestempeld is door postmodernisme, is het vasthouden aan die belijdenissen en de betekenissen ervan een bekritiseerde zaak. Dr. B. (Bart) van Egmond, predikant GKv Capelle-Noord, sprak op 26 september over de betekenis van onze geloofsbelijdenissen. Hij ging in op vragen als: hoe kan het dat belijdenisgeschriften vandaag het tij niet mee hebben? Wat is de betekenis van onze belijdenissen voor ons persoonlijk geloof? Waarom de belijdenis als we toch de Bijbel al hebben? Wat is de betekenis van onze geloofsbelijdenissen voor de opbouw van de gemeente?


De volledige tekst, powerpoint en video: van deze lezing.

Vragen & antwoorden: