Lezing ds. P. L. Storm


Onze belijdenis een dode letter of ons hartelijk geloof?

Gereformeerde kerken aanvaarden vanouds de gereformeerde belijdenissen; de drie formulieren van eenheid. De kerken binden elkaar en hun ambtsdragers hieraan. Maar drukken ze nog echt uit wat we samen van harte geloven? De inhoud verdwijnt geruisloos naar de achtergrond. Er is sprake van functieverlies. Betekent dit dat de inhoud weinig relevant is voor de vragen van vandaag? Of zegt dit functieverlies vooral wat over onszelf?


De  volledige tekst van deze lezing

De video van deze lezing: