Lezing dr. B. van Egmond   


Het gezag van de Bijbel en de synodebesluiten over m/v en ambt

De synode van de GKv nam in juni 2017 het besluit om alle ambten open te stellen voor zusters in de gemeente.
Al veel is er geschreven over de Bijbelse onderbouwing van de besluiten.
Kerkenraden oordelen daar verschillend over, terwijl iedereen toch zegt Bijbelgetrouw te willen zijn.
Maar bedoelen we daar nog wel hetzelfde mee?
Hoe kan het dat de besluiten zo verschillend worden beoordeeld, terwijl iedereen zegt de Bijbel recht te willen doen?
In deze lezing wil ik betogen dat in de synodebesluiten op een nieuwe manier met de Bijbel om wordt gegaan.
Die manier verdraagt zich niet met wat wij belijden over het gezag van de Schrift als Gods Woord.
Dat is een scherp oordeel. Maar het is de bedoeling om daarmee helder te maken dat er een dieper probleem speelt in onze kerken:
Wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat we het gezag van Gods Woord aanvaarden?

dr. B. (Bart) van Egmond, predikant GKv Capelle-Noord


De volledige tekst & video van deze lezing: 

Beantwoording van de schriftelijke vragen.