Lezingen ds. A. Jongeneel (GKN) A. Jongeneel en ds. H.T. Wendt (GKv) H.T. Wendt


Levend geloof gehoorzaamt

Gods verbond van genade heeft twee kanten: de belofte van genade en de eis om te geloven en Hem te dienen. Moet je (eerst) aan die eis voldoen om op genade te mogen rekenen? Of moet je niets omdat het om genade gaat? Wat is het karakter van de gehoorzaamheid die God vraagt? Hoe werkt God?

Beide predikanten gaan in op de betekenis van een levend geloof, op het willen; waardoor we graag gehoorzamen en vrucht dragen, op wedergeboorte, op het karakter van Gods liefde en genade en op de verhouding wet en evangelie.


De video van deze lezingen:

Toon mij door de wet Uw liefde; tekst lezing ds. H.T. Wendt
Christus en onze gehoorzaamheid; tekst lezing ds. A. Jongeneel

Levend geloof gehoorzaamt