Lezing dr. J.W. Veltkamp 


Prediking als bediening van de verzoening

Soms komt het voor dat je als predikant te horen krijgt: ‘Fijn dat u bij ons komt spreken.’ Deze opmerking verraadt nog wel eens de overtuiging dat een predikant  geen preek houdt, maar een toespraak. Er kan ook de mening achter schuil gaan dat de predikant geen bijzondere ambtsdrager is en dat ook andere gemeenteleden een dergelijke toespraak in samenkomsten van de gemeente kunnen houden. Stichtelijke woorden spreken op basis van Schriftgedeelten, dat is dan dus wat er op zondag in christelijke gemeenten plaatsvindt.

Is de preek niet meer dan een stichtelijke, christelijke toespraak die aan moet zetten tot een deugdzaam leven? Of is de preek toch in de eerste plaats bediening der verzoening? In deze bijdrage wil ik stil staan bij vragen als: weten wij nog wat dat is, bediening der verzoening? En: hebben we deze bediening elke zondag nodig? Ook: is deze bediening alleen voorbehouden aan predikanten? Vragen waarop ik wil antwoorden vanuit de Heilige Schrift, onze belijdenisgeschriften en vanuit de historie van de kerk.

De volledige tekst van deze lezing.

Dr. J.W. (Wilco) Veltkamp is krijgsmachtpredikant namens de Gereformeerde Kerken en verbonden aan de kerk van Almere. Hij is werkzaam aan het Militair Vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heide.


Lezing ds. J.R. Visser  


Geestelijke leiding in de prediking

Ds. Visser zal betogen dat dit vraagt om prediking met gezag, een eigentijdse en ook een onderscheidenlijke prediking, die aandacht vraagt voor ethiek en die de volle aandacht heeft voor de Drieënige God en Zijn werk. Dat het geven van geestelijke leiding in de prediking vraagt om ontzag voor de HERE en het met je hart aanvaarden van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. Dat een prediker authentiek moet zijn; iemand bij wie het Woord, dat hij verkondigt, eerst door hem heen gegaan is.

De volledige tekst van deze lezing.

Ds. J.R. (Rob) Visser is predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN).


 

De video van de lezing van dr. J. W. Veltkamp:

De video van de lezing van ds. J. R. Visser: