In deze rubriek worden recensies en besprekingen geplaatst, om u te attenderen op gereformeerd commentaar bij uitlatingen in boeken, bladen en artikelen op websites.


 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door D. J. Bolt. (Ook recent verschenen in het familieblad De Bazuin van De Gereformeerde Kerken (hersteld.))

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door Ds. J. R. Visser in ‘Weerklank’.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in ‘Weerklank’.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in ‘Weerklank’.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in ‘Weerklank’.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hiervan een bespreking door Prof. dr. J. Douma in ‘Weerklank’.

 • Ds. Rob Visser maakt op zijn website evangeliebelijden.nl een aantal kritische opmerkingen bij het boek van Reinier Sonneveld ‘Het vergeten evangelie’. Dit onder de titel ‘Nog bekering nodig?’  Het artikel is ook verschenen in Weerklank van januari 2019, en u kunt het hier lezen op onze site.
  Visser vat een hoofdlijn van dit boek samen: ‘De grote ontdekking van dit vergeten evangelie zou zijn dat Christus Koning, Overwinnaar geworden is. De manier waarop Christus Koning geworden is, zou niet zijn door het dragen van de schuld en zeker niet door het betalen van de schuld in de plaats van de gelovigen.’
  Visser legt daar de vinger bij: ‘Let er op dat Sonneveld afscheid neemt van de diep Bijbelse waarheid dat Christus in onze plaats de straf gedragen heeft die wij verdiend hebben.’
  Visser wijst in zijn artikel op allerlei gevolgen van deze hoofdlijn en andere tendensen van dit boek. Hij eindigt met de conclusie dat de ernst van de bekering verdwijnt.

       

 • In de Gereformeerde kerkbode Groningen-Friesland-Drenthe van 21 juli 2018, schreef Ir. F. Pansier: Vult Niemeijer een lacune?. Dit n.a.v. P. Niemeijer’s boekje ‘Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk’.
  Een belangrijk onderdeel van deze kritische beoordeling gaat over de hermeneutiek die ds. Niemeijer in dit boekje hanteert. 

  De auteur heeft grote belangstelling voor theologie en leverde eerder bijdragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Radix.
 • Op de website ‘Bezinning man, vrouw en ambt’ staat sinds 4 januari een notitie van Frans Pansier n.a.v. het boekje van P. Niemeijer  ‘Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk’. Kunnen we Niemeijer volgen? Een studie naar zijn methode.