Over de beslissing van de GKv-GS Goes wat betreft M/V en ambt

 

De synodebesluiten over M/V en ambt gaan uit van een ander fundament onder het gemeenschappelijke geloven en belijden van de kerk.

In het oktobernummer van Nader Bekeken staat een artikel van dr. Bart van Egmond waarin hij commentaar geeft op (de onderbouwing van) het besluit over de revisieverzoeken. Daar is aangegeven dat er twee overtuigingen mogen bestaan in de kerk: één waarin vrouwen in de ambten passen bij de Bijbel en één waarin vrouwen in de ambten in strijd wordt geacht met de Bijbel. Van Egmond signaleert dat deze overtuigingen tegenstrijdig zijn. Dat, nu dit wordt toegestaan, de geestelijke eenheid wegvalt.
Een iets langere signalering van het artikel van Van Egmond is hier te lezen.

 

Op de de website Eén in waarheid verscheen een impressie van de M/V Revisie besprekingen.


In De Bazuin schreef D. J. Bolt een beschouwing over De seksuele revolutie. Dit n.a.v. het gelijknamige boek van Gabriele Kuby die hierin allerlei ontwikkelingen, onder andere over genderopvattingen, grondig heeft geanalyseerd . Het artikel is hier te lezen, of te vinden bij Recensies. De Bazuin is het familieblad van De Geformeerde Kerken (hersteld).

Ook dr. Bart van Egmond heeft naar dit boek verwezen in zijn artikel op de website van Bezinning Man, Vrouw en Ambt.


Hier eerder geplaatste artikelen kunt u op de site vinden bij het desbetreffende onderwerp.