Een recensie van het boekje van Pieter Niemeijer: ‘Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk’, door B.P. Hagens.

Over hetzelfde boekje een notitie door Frans Pansier.

Een essay van Pieter Helmus over de geschiedenis van de liturgie.