Tekst van de lezing van ds. P.L. Storm op 22 mei jl.

Video van de lezing van ds. R. Th. Pos op 28 maart jl.