Gespreksavond D.V. donderdag 1 november 2018 te ’s-Hertogenbosch.

 

Plaats: de Wederkomstkerk, Rijnstraat 20, 5215 EK ’s-Hertogenbosch.

Tijd: welkom vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

De gespreksavond is bedoeld voor gezamenlijke bezinning, uitwisseling, en elkaar opbouwen in geloof. Het is een vervolg op de informatieavond van 20 juni j.l., waar dr. P. Boonstra een lezing hield over het onderwerp ‘man/vrouw en ambt’.

De avond wordt geleid door ir. Frans Pansier. Hij houdt een korte inleiding, waarna we in gesprek gaan.

Onderwerpen, die samenhangen met de eerdere lezing van dr. P. Boonstra en kerkelijke ontwikkelingen, kunnen besproken worden. Ook kan u van tevoren per mail gesprekspunten opgeven.

I.v.m. de zaalruimte is aanmelden noodzakelijk. Dit kan per mail of telefoon tot 25 oktober.

De initiatiefnemers uit ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Best
en de Studiegroep Midden Nederland

studiegroepmiddennederland@gmail.com

tel: 06-53672343