GKv, waar gaat het om?

Op 14 december a.s. zal D.V. een tweede landelijke bezinningsdag worden gehouden
in de Immanuelkerk te Bunschoten, Plevier 2.
De samenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.

In deze samenkomst zal aandacht worden gegeven aan de achtergronden die hebben geleid tot het besluit over ‘M/V en Ambt’.
Prof. dr. H. van den Belt is bereid gevonden te spreken over ‘Schriftgezag en Hermeneutiek’.
Zodra ook de andere sprekers bekend zijn, zal dit onder andere via de website www.bezinningmvea.nl worden bekend gemaakt.

Verder zal op deze bezinningsdag ook worden geprobeerd praktische handreikingen te doen aan gemeenteleden die door de recente kerkelijke ontwikkelingen in de moeite zijn gekomen.


Leeswijzers kerkrecht & kerkelijke tucht


De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. belegt D.V. op 26 september a.s. een voorlichtingsavond over

Schriftgezag en hermeneutiek (Bijbeluitleg)
door
dr. R.T. (Dolf) te Velde
kerkgebouw GKv Rijnsburg, Katwijkerweg 1a, 2231 SE Rijnsburg
aanvang 20.00 uur

Op de achtergrond van meerdere discussies in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) speelt de vraag:
Hoe lezen wij de Schrift, en hoe zijn wij daarin gehoorzaam aan het Woord van God?

Het is duidelijk dat onze tijd en cultuur in veel opzichten verschillen van die waarin de Bijbel is geschreven. Maar welke rol mag dat spelen in ons luisteren naar wat de Schrift ons leert? Vanuit de gereformeerde leer over de inspiratie en het gezag van de Bijbel, is er alle reden om de kloof in tijd en cultuur niet te overdrijven, maar te verwachten dat God ons in het leven van hier en nu aanspreekt.
Daarbij past de houding van de jonge Samuël: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”
Over deze vragen zal het in de bijeenkomst gaan.

Er is een ruime mogelijkheid voor het stellen van vragen.

De bezinningsgroep Rijnsburg e.o. heeft als doel informatie te delen over de ontwikkelingen binnen de GKv en hierover het gesprek aan te gaan.
studiegroepmiddennederland@gmail.com


Bijbels (s)preken?

Preken is een concreet gerichte aanspraak die te maken heeft met de gelezen Bijbeltekst.

In Nader Bekeken van juli/augustus 2019 stelt dr. P. Boonstra de vraag aan de orde, wanneer sprake is van een aanspraak die de Bijbel recht doet, zodat je kunt zeggen dat de preek Bijbels is.
Hij stelt ook de vraag wie uitmaakt wat Bijbels is. In onze tijd lopen de antwoorden op die vraag sterk uiteen, zelfs zo sterk, dat velen zeggen dat het, wat die vraag betreft, uiteindelijk om meningen gaat.

Boonstra houdt vast aan de mogelijkheid Bijbels te (s)preken en gebruikt daarvoor een voorbeeld van hedendaags redeneren, die ook de discussies over hermeneutiek raakt. Een voorbeeld dat aangeeft, hoe instructies uit de Bijbel van hun geldingskracht worden ontdaan, door te stellen dat de Geest anticipeert op het Koninkrijk van God.

Het hele artikel is hier te lezen.


Video van de lezing van ds. Storm op 22 mei jl.