Bijbels (s)preken?

Preken is een concreet gerichte aanspraak die te maken heeft met de gelezen Bijbeltekst.

In Nader Bekeken van juli/augustus 2019 stelt dr. P. Boonstra de vraag aan de orde, wanneer sprake is van een aanspraak die de Bijbel recht doet, zodat je kunt zeggen dat de preek Bijbels is.
Hij stelt ook de vraag wie uitmaakt wat Bijbels is. In onze tijd lopen de antwoorden op die vraag sterk uiteen, zelfs zo sterk, dat velen zeggen dat het, wat die vraag betreft, uiteindelijk om meningen gaat.

Boonstra houdt vast aan de mogelijkheid Bijbels te (s)preken en gebruikt daarvoor een voorbeeld van hedendaags redeneren, die ook de discussies over hermeneutiek raakt. Een voorbeeld dat aangeeft, hoe instructies uit de Bijbel van hun geldingskracht worden ontdaan, door te stellen dat de Geest anticipeert op het Koninkrijk van God.

Het hele artikel is hier te lezen.


Video van de lezing van ds. Storm op 22 mei jl.