Als we de Bijbelse principes volgen over de positie van man en vrouw, zien we de veelzijdige visie van de wijsheid van God. Welke haaks staat op het éénzijdige, kleurloze gelijkheidsdenken van de wereld in onze tijd.

Hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn in hun relatie tot Christus, worden in Gods Woord specifieke rollen aan mannen en vrouwen toebedeeld. In het huwelijk, maar ook in de gemeente is er verschil in taken van man en vrouw.

Het is belangrijk om ons vast te houden aan Gods ontwerp van en bedoeling met man en vrouw. We kunnen alleen goed functioneren, wanneer we Zijn Woord volgen; leven zoals we bedoeld zijn.


Leeswijzer over mannen en vrouwen

Bijbelteksten met uitleg over de positie van man & vrouw

Een preek over de onverwisselbare eigenheid van man en vrouw staat op de site van Dolf ter Velde: theologieplus.net. U kunt ook de opname (onderaan die pagina), van deze themadienst over man/vrouw en ambt, beluisteren. Na de preek worden er gestelde vragen beantwoord.

Op de website ‘Bezinning man, vrouw en ambt’ staat sinds 4 januari een notitie van Frans Pansier n.a.v. hetzelfde boekje van P. Niemeijer.
Kunnen we Niemeijer volgen? Een studie naar zijn methode.

In de Gereformeerde kerkbode Groningen-Friesland-Drenthe van 21 juli 2018, schreef Ir. F. Pansier: Vult Niemeijer een lacune?. Dit n.a.v. P. Niemeijer’s boekje ‘Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk’.
Een belangrijk onderdeel van deze kritische beoordeling gaat over de hermeneutiek die ds. Niemeijer in dit boekje hanteert.
De auteur heeft grote belangstelling voor theologie en leverde eerder bijdragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Radix.

Essay: Twee lijnen of twee meningen?, Pieter Helmus
GKV student masteropleiding Theologie Predikant aan de TUK