Als we de Bijbelse principes volgen over de positie van man en vrouw, zien we de veelzijdige visie van de wijsheid van God. Welke haaks staat op het éénzijdige, kleurloze gelijkheidsdenken van de wereld in onze tijd.

Hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn in hun relatie tot Christus, worden in Gods Woord specifieke rollen aan mannen en vrouwen toebedeeld. In het huwelijk, maar ook in de gemeente is er verschil in taken van man en vrouw.

Het is belangrijk om ons vast te houden aan Gods ontwerp van en bedoeling met man en vrouw. We kunnen alleen goed functioneren, wanneer we Zijn Woord volgen; leven zoals we bedoeld zijn.


Leeswijzer over mannen en vrouwen

Bijbelteksten met uitleg over de positie van man & vrouw

Essay: Twee lijnen of twee meningen?, Pieter Helmus
GKV student masteropleiding Theologie Predikant aan de TUK