Bij het lezen en verstaan van de Bijbel speelt het begrip hermeneutiek een belangrijke rol. De Bijbel is het woord van God en daarin laat Hij ons Zijn wil voor ons leven kennen. Hoe we dat als gelovigen doen wordt beschreven door de hermeneutiek.

De hermeneutiek is de wetenschap die rekenschap aflegt van de exegese. Dat betekent dat zij de regels opstelt voor het juist uitleggen van de Bijbel. Deze regels voor de uitleg of exegese worden niet op basis van algemene wetenschappelijke inzichten gemaakt, zoals de psychologie of de filosofie, maar worden door de Schrift zelf aangereikt.

Hiermee blijkt dat de basisprincipes van hermeneutiek een onderdeel zijn van het geloof van de kerk.


Bijbels (s)preken?

Preken is een concreet gerichte aanspraak die te maken heeft met de gelezen Bijbeltekst.

In Nader Bekeken van juli/augustus 2019 stelt dr. P. Boonstra de vraag aan de orde, wanneer sprake is van een aanspraak die de Bijbel recht doet, zodat je kunt zeggen dat de preek Bijbels is.
Hij stelt ook de vraag wie uitmaakt wat Bijbels is. In onze tijd lopen de antwoorden op die vraag sterk uiteen, zelfs zo sterk, dat velen zeggen dat het, wat die vraag betreft, uiteindelijk om meningen gaat.

Boonstra houdt vast aan de mogelijkheid Bijbels te (s)preken en gebruikt daarvoor een voorbeeld van hedendaags redeneren, die ook de discussies over hermeneutiek raakt. Een voorbeeld dat aangeeft, hoe instructies uit de Bijbel van hun geldingskracht worden ontdaan, door te stellen dat de Geest anticipeert op het Koninkrijk van God.

Het hele artikel is hier te lezen.


Leeswijzer hermeneutiek

Wereldbeeld en wereldbeschouwing in het Oude Testament – ds. L. Heres

Met de Bijbel in goed gezelschap – Prof. dr.  J. van Bruggen

De houdbaarheid van de Bijbel – Prof. dr.  J. van Bruggen