ANDERE LEZINGEN OF BIJEENKOMSTEN:


GKv, waar gaat het om?

Op 14 december a.s. zal D.V. een tweede landelijke bezinningsdag worden gehouden
in de Immanuelkerk te Bunschoten, Plevier 2.

De samenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 9.30 uur
Kosten inclusief lunch: € 10,- p.p., bij binnenkomst graag contant te voldoen.

In deze samenkomst zal aandacht worden gegeven aan de achtergronden die hebben geleid tot het besluit over ‘M/V en Ambt’.
Prof. Dr. Henk van den Belt zal spreken over het onderwerp ‘Schriftgezag en Hermeneutiek’.
Verder zal ds. Jan Wesseling spreken over de ommekeer die binnen de GKv heeft plaatsgevonden.
Ds. Gert Treurniet zal in zijn toespraak aandacht geven aan de katholiciteit van onze confessie.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Ook zal worden geprobeerd handreikingen te bieden aan mensen die in de moeite zijn gekomen door de ontwikkelingen in onze kerken.

Aanmelden: uiterlijk 7 december via de website Bezinning Man Vrouw en Ambt.