3 mei 2019 informatieavond
spreker: dr. Bart van Egmond, predikant GKv Capelle aan den IJssel-Noord
onderwerp: De eenheid van het ware geloof bewaren; lessen uit de tijd voor en na de Dordtse synode
De eenheid van de kerk bewaren en bevorderen. Hoe doe je dat? Waar gaat het dan om?
In onze tijd is het gemeengoed geworden om te benadrukken dat je daarvoor ruimte moet geven verschillende meningen.
Het gaat erom diversiteit te waarderen, en elkaar te verdragen.
Maar hoe verhoudt zich dat tot onze belijdenis dat Christus zijn gemeente samenbrengt ‘in eenheid van het ware geloof?’
In deze lezing wil ik u meenemen naar de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland.
Ik wil laten zien hoe twee visies op de eenheid van de kerk streden om de voorrang: een gereformeerde en een humanistische.
Wat kunnen we voor vandaag leren van de kerkstrijd van toen?
kerkgebouw: NAK, De Ruyterstraat 7, Apeldoorn, 20.00 uur
organisatie: een aantal initiatiefnemers uit de regio en de Studiegroep Midden-Nederland