Bezinning Man, Vrouw en Ambt
Bijbelknopendoos, ds. Dick de Jong
Bijbeltoets.nl, werkgroep Enschede
Dean Anderson
Evangeliebelijder, ds. Rob Visser
Evangeliebelijden, ds. Rob Visser
Evangelie voor elke dag, ds. Rob Visser
Gereformeerd leven in Nederland, B. de Roos
Gerrit Veldman
GKV, wat nu?, een groep GKVers, die de synodebesluiten over M/V en ambt afwijzen, wil elkaar onderling ondersteunen in de vraag hoe nu verder te gaan.
Kerkplein, Johan van Veen
Logos Instituut
Studiegroep Midden Nederland
Theologieplus, dr. Dolf te Velde
Van Bruggen preken, prof. dr. Jakob van Bruggen
Weerklank, een gereformeerd maandblad
Weet magazine, een populair-wetenschappelijk tijdschrift
Werken aan eenheid, Johan Trip
Woord en wereld