Lezing ds. R. Th. Pos


Deze lezing zal D.V. gehouden worden op donderdag 28 maart a.s. in het GKv-kerkgebouw ‘De Burcht’ , Van Schothorststraat 24 te Barneveld.
Ds. R. Th. Pos, emerituspredikant in de GKv, zal spreken over het onderwerp: Van secularisatie terug naar de Bron.

Ons leven met God staat onder druk. Zowel ons persoonlijk leven als ons gemeentelijk leven dreigt te vervreemden van God.
Hierbij speelt zichtbare en onzichtbare secularisatie een grote rol. Deze heeft maar één doel: het leven van Gods kinderen te vervreemden van de Bron van hun leven. Secularisatie neemt sluipend het zicht op God weg. We moeten terug naar God, Hij die de Bron is van alles.

U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. Er is tijd voor ontmoeting en gesprek, na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook zal er een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden. Inloop: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Bij voorkeur tevoren opgave op:  info@samengereformeerd.nl


De powerpoint van de aankondiging van deze lezing.