Lezing dr. B. van Egmond


De betekenis van onze geloofsbelijdenissen

Gereformeerde kerken hebben altijd sterke waarde gehecht aan hun geloofsbelijdenissen. Dit om de eenheid van het geloof uit te drukken en te bevorderen; ook om zich te verantwoorden voor de inhoud van het geloof en om die inhoud aan de jeugd te onderwijzen. In onze tijd, die sterk gestempeld is door postmodernisme, is het vasthouden aan die belijdenissen en de betekenissen ervan een bekritiseerde zaak. Dr. B. (Bart) van Egmond, predikant GKv Capelle-Noord, spreekt D.V. op 26 september over de betekenis van onze geloofsbelijdenissen. Hij gaat in op vragen als: hoe kan het dat belijdenisgeschriften vandaag het tij niet mee hebben? Wat is de betekenis van onze belijdenissen voor ons persoonlijk geloof? Waarom de belijdenis als we toch de Bijbel al hebben? Wat is de betekenis van onze geloofsbelijdenissen voor de opbouw van de gemeente?
Deze lezing wordt gehouden in kerkgebouw De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1, Amersfoort. Van harte welkom. Inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is van 20.00 – 22.00 uur. Er is gelegenheid tot informeel napraten tot 22.30 uur. En er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden. Bij voorkeur tevoren opgave via info@samengereformeerd.nl.


Download powerpoint presentatie aankondiging lezing.