Lezing ds. H. Drost


Missionaire én gereformeerde kerk!

Het besef dat het zendingsveld naast de kerk ligt, dringt steeds meer door.
De kerk heeft de opdracht om missionair te zijn, gericht op de naaste.
Daarbij past openheid en gastvrijheid, voor iedereen.

Over missionair kerkzijn bestaan modieuze opvattingen.
Drempels zouden weg moeten, kerkmuren zouden niet meer ‘van deze tijd’ zijn.
Maar is dat gereformeerd?

Hoe klinken missionaire preken?
Kun je nog over bekering preken en praten?
Hoe zit het met kerklidmaatschap en het toepassen van tucht?

Missionair en gereformeerd mag én hoeft geen tegenstelling te zijn …

ds. H. (Henk) Drost, emeritus predikant Zwijndrecht- Groote Lindt


Op D.V. woensdagavond 15 januari 2020 hoopt ds. Drost over bovenstaande te spreken, in GKv kerkgebouw ‘De Burcht’, Van Schothorststraat 24 te Barneveld.
U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Er is tijd voor ontmoeting en gesprek en na de lezing kunnen er vragen gesteld worden.
Er zal een collecte worden gehouden om de kosten te bestrijden.

Bij voorkeur tevoren opgave op info@samengereformeerd.nl

Download Powerpoint Presentatie